MIZ Stuttgart: Svečanost u povodu imenovanja vršioca dužnosti glavnog imama

Na poziv Rijaseta IZ BiH u povodu imenovanja vršioca dužnosti Glavnog imama Halim ef Alibašića organizovan je sastanak delegacije Rijaseta Islamske zajednice sa džematskim imamima i predsjednicima sa područja Baden Württemerg-a  – Medžlis Islamske zajednice Stuttgart, u ponedjeljak, 26. oktobra, 2020. godine, u prostorijama Džemata Ludwigsburg.

U kratkom vremenu, iako smo imali na raspolaganju samo tri dana za pripremu i organiziranje sastanka, i koji je uz to zakazan u radni dan, i u vremenu ponovno oživljene pandemije Covid-a 19 sastanku se ipak odazvalo 11 predstavnika džemata Medžlisa Stuttgart.

Sastanak je otpočeo učenjem Kur'ani Kerima od strane dr Ibrahim ef Džafić, a selam i dobrodošlicu Mr Halim ef Alibašić  –  Vršiocu dužnosti Glavnog imama IZBNJ  i predstavnicima Rijaseta  Mensur ef Pašaliću  –  Šefu Odjela za džemat i imame  i  Bahrudin ef Čolo  –  Stručnom saradniku pri Odjelu uputili su ispred Medžlisa Ishak ef Alešević – Predsjednik i Mr  Enver ef Pašalić sa posebno upriličenom hošgeldijom visokim gostima i Glavnom imamu.

Šef Odjela Mensur ef Pašalić prenio je selame Reisu-l-uleme, i iznio je razloge posjete Delegacije i  zakazivanja svečano-radnih   sastanaka na medžlisima Islamske zajednice Bošnjaka Njemačke u povodu imenovanja Vršioca dužnosti i njegovih pomoćnika Hamid ef Pintol  i Asim ef Jelovca.

Kratko predstavljanje biografskih podataka i  kretanja u službi Mr Halim ef Alibašić  iznio je Ishak ef Alešević. Potom se skupu obratio Vršilac dužnosti Mr Alibašić istakavši kako je od samoga sebe uvijek zahtijevao: iskren nijet, rad, trud i maksimalno zalaganje na ovom uzvišenom Putu i da ovo očekuje od svakog koji obnaša bilo koju funkciju, na bilo kojem nivou u okviru IZBNJ.

Istakao je da je počašćen da mu je ukazana čast da uz rad u svome Džematu Hamburg dodatno dadne doprinos i na širokom planu IZ Njemačke, ali on priznaje da do rezultata nije u stanju doći bez svesrdne pomoći i podrške i imama i džematskih rukovodstava i pozvao imame, predsjednike i džematska rukovodstva da ga pomognu kao što je sa svoje strane obećao prisutnima da im stoji na raspolaganju, dao im broj svoga telefona i rekao: „Ovaj telefon otvoren je za svakog od vas 24 sata!“  Rekao je da je voljan doći u svaki od džemata i izravno se upoznati sa stanjem i potrebama, pa i problemima u džematima ne čekajući eskalaciju problema.

Mr Alibašić uviđa da dužnost preuzima u jednom dramatičnom trenutku Islamske zajednice kako u Domovini, tako i izvan nje. Spreman je započeto dovršiti jer kako je sam istakao da nije od onih koji tvrde, i tako se drže, kao da islamska zajednica otpočinje sa njim, nego spreman je priznati dosadašnji rad i rezultate i od tuda ići dalje, ali ni u kom slučaju sam i bez podrške, pa je u ovom smislu istakao  potrebu dovršetka započetog procesa dodjele dekreta imamima, oživljenja glasila Novi selam, i započete aktivnosti na registraciji medžlisa.

Stručni saradnik Odjela za džemat i imame govorio je o dekretiranju kao duhovnoj sponi i vertikali kojim činom se ulema uvezuje u jedinstvenu cjelinu. Džematski odbor predstavlja servis imamu i potreban mu je u cilju što kvalitetnijeg vršenja misije. Potreba je također da se džemati međusobno uvežu i izgrade jedinstveno tijelo povezano sa Rijasetom bez obzira na disonantne tonove jer povezanost naša nije samo uvjet za opstoj Institucije nego je i uvjet našeg opstanka kao naroda.

Šef Odjela za džemat i imame u svom osvrtu jasno je podvukao da se džemat može formirati bez imama, ali njegov opstoj vezan je uz imama, i zato je ovaj Odjel i najpozvaniji da u službu uvede novo rukovodstvo sa Glavnim imamom i njegovim pomoćnicima. Inzistirao je na jasnom razdvajanju imamskog polja rada koji je duhovni i edukativni i cilj cjelokupnog djelovanja i rada u džematu, i rada izvršnog odbora koji vodi administrativne, pravne i financijske poslove u džematu koji obezbjeđuju uspjeh u radu imama. Ovo nerazdvajanje dovodi do nesporazuma i sukobljavanja. Put IZBNJ u saradnji sa Rijasetom jeste kretanje IZ ka korporaciji javnog prava, a do rezultata treba doći kroz dug složan zajednički rad. Pohvalio je, čestitao, i rekao da je ponosit na jubilej dvije decenije Fonda Gazi Husrevbeg koji će u srijedu, za nastavnu 2020/21  podijeliti 220 stipendija potrebnim đacima i studentima u prostorima vakifa Gazi Husrevbega kojem činu će prisustvovati i Reisu-l-ulema.

Naročit doprinos sastanku dao je raniji Muftija i Predsjednik IZBNJ Pašo ef Fetić koji  je u svojim obraćanjima istaknuo da  v.d. Mr Alibašiću i njegovim pomoćnicima obećaje da će im pružiti nesebičnu podršku i svoje bogato iskustvo staviti im na raspolaganje. Tražio je da se planira realno i u okvirima naših stvarnih mogućnosti. Da je put kako do institucionalnog priznanja islama stvar prvenstveno najbrojnije turske zajednice, da su otvoreni procesi prilagodbe i usklađivanja normativnih akata IZBNJ i da oni još traju a morali bi se ubrzati, a da je izborna godina bukvalno na pragu. Dalje, on se zalaže da po načinu rada naši džemati i naši imami, koji su u sastavu IZBNJ moraju biti jasno prepoznatljivi što se može postići obaveznošću na dekret Reisu-l-uleme, na kijafet, na udžbenike, učešće u zajedničkim aktivnostima, učešće u akcijama i programima i slično. U ovom pogledu podrška Rijaseta je nezaobilazna.

Poslije je, u plodnoj, i dužoj diskusiji od strane svih prisutnih istaknuto više značajnih pitanja.  Diskutovalo se o kratkom roku zakazivanja sastanka; o potrebi da se više uvažava glas dijaspore u Rijasetu; o nedovoljno poznavanja stanja i nedovoljno sluha za suštinska pitanja džemata izvan BiH; te pozdravljena je odluka Reisu-l-uleme o imenovanju kadrova sa područja IZBNJ čime se priznalo da naša IZ raspolaže sa dovoljnim brojem stručnog kadra za sva polja rada; te, iskazana je potreba organiziranog rada na registraciji MIZ.

Od svih prisutnih posebna zahvala iskazana je domaćinu BKC – Džemat Ludwigsburg gdje je učesnike sastanka posluživala hranom i napitcima vrijedna grupa džematlija sa imam ef Feridom Tutić i predsjednikom Mesrurom Kamberović.  Ovaj džemat  odnedavno je u novouređenim prostorima i na novoj adresi pa je i ovo bila prilika da se uruče čestitke Džematu za dobru organizaciju i kvalitetan rad Džemata.

Svečano-radni sastanak završen je činom dodjele dekreta Reisu-l-uleme iz ruku Mensur ef Pašalića i Halim ef Alibašića imamu u Džematu Gaggenau Ramiz ef Kaziji.

I.A.

Nema komentara.

Upišite komentar