Mevludska čestitka džematima IZBNJ

Bismillahirrahmanirrahim

Dragi i poštovani vjernici i vjernice, braćo i sestre u dini Islamu,

U povodu M e v l u d a 12. rebiul-ewwela hidžretske 1442. godine – dana rođenja čovjeka najuzvišenijeg morala, Muhammeda alejhisselam, kojeg je Allah džellešanuhu iz Svoje prevelike milosti poslao čovječanstvu, upućujem vam moje srdačne čestitke, dobre želje i dove Svemilostivom Allahu džellešanuhu za miran i siguran vaš život, život u braku, u okrilju vaših porodica, da svoje živote i ponašanja uskladite sa najvećim uzorom svih vremena, Muhammedom alejhisselam, koji je poslan sa porukom ljubavi i dobra, sa porukom koja štiti dobro i razvija dobro u čovjeku, a odvraća od zla i suzbija zlo u čovjeku, u zajednicama, u društvu i u svijetu.

Muhammed alejhiselam uzor je za sve one koji vjeruju u Allaha i iščekuju susret sa Njim. Slijedeći ovoga čovjeka i Allahovog Poslanika saws za kojeg je sam Allah Milostivi rekao da je uzvišen u svome moralu, moja poruka povodom M e v l u d a vama je sljedeća:

  • trudite se da svako od vas sačuva čistu i čvrstu vjeru u Allaha,
  • očuvajte čistoću svojih brakova,
  • posvetite dužnu pažnju i neprekidno bdijte nad svojom porodicom,
  • odgajajte svoju djecu u Islamu da izvršavaju dužnosti muslimana,
  • neka vam je vaš džemat druga porodica, a mesdžid vaša druga kuća,

. posvetimo se onome gdje smo najbolji, za budućnost svoje djece.

Neka je salavat i selam Muhammedu alejhisselam – najvećem i najodabranijem čovjeku i Poslaniku Allahovom !

Halim ef. Alibašić, v.d. Glavni imam IZBNJ

  1. rebiul-ewwel, 1442.H. / 29.10.2020. gregorijanske

Nema komentara.

Upišite komentar