Seminar imama i prijateljsko druženje u Ravensburgu

Jedan zaista lijep i u dugo sjećanje urezan dan bio je 18. februar, ‘20. u Ravensburgu, kada smo se mi imami Medžlisa Stuttgart, na poziv Glavnog imama mr. Enver ef Pašalića okupili u prostorijama ovog najjužnijeg i najudaljenijeg džemata našeg Medžlisa.

Seminar je prvenstveno bio posvećen kvalitetnoj pripremi za predstojeći Ramazan, 2020. / 1441. hidžretske godine. Referent je bio hfz. dr Midhat ef Beganović koji je sa temom ‘U susret mubarek Ramazanu kroz mubarek noći’ predstavio obilježavanje mubarek noći kao dio naše islamske tradicije kojim putem se i pojedinci, familije i džemat duhovno preporođuju i pripremaju za Ramazan. U kvalitetno vođenoj diskusiji, u kojoj je bilo i kritike i osporavanja, kao i zahvale i pohvala referentu, preovladalo je da su i Kur'anom i Sunnetom posebno naglašene mi'radžska i kaderska noć, dok su ostale noći dio našeg bogatog tradicijskog naslijeđa lijepe običajnosti koju treba poštivati i njegovati ne na nivou svetosti, ali svakako načina kojim se ukazuje na potrebu ostavljanja grijeha, kajanja, i trženja oprosta, kako bi se što više približili Allahovoj dž.š. milosti.

U nastavku Seminara posvećena je briga o što kvalitetnijem radu mekteba i provođenju mektebskih takmičenja. Iskazana je potreba za izradom odgovarajućih udžbenika za prvi, drugi i treći stupanj, potreba da se materijali za pripremu takmičenja blagovremeno dostave imamima, kao i da se doradi testovni materijal o čemu će se izvijestiti nadležne u Mešihatovoj Komisiji za mektebsku nastavu.

Posebna je pažnja posvećena sve češćim pritužbama imama na njihove nezadovoljavajuće lične dohodke (a tek što je sa stanjem penzionisanih imama!). Prišlo se razradi Prijedloga Pravilnika o plaćama imama o čemu je referisao imam Joldić Mirhet ef kojem su se imami na radu zahvalili. Sa Pravilnikom će se upoznati i predsjednici džemata našeg Medžlisa.

Ovaj, 18. februar, bio je i dan izražavanja čestitki i dova za šezdeseti rođendan našem Glavnom Imamu koji je za ovu priliku na čestitke, poklone, lijepe želje, i Allahu upućene dove uzvratio obilnom sofrom koju je u cjelini priredila njegova Hanuma svake hvale vrijedna njegova bračna družica. Neka ih oboje Allah Milostivi poživi u dobrom zdravlju i nesebičnom hizmetu dini islamu, amin!

(I.A)

Nema komentara.

Upišite komentar