Saopštenje za javnost Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj

Poštovani, Es-Selamu alejkum,

Sljedom posljednih događanja u džematu BIG Frankfurt, a naročito nakon iznošenja u javnost tendencioznih informacija koje kompromituju džemat, ali i rukovodstvo Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, te u negativan kontekst stavljaju glavnog imama MIZ Frankfurt, Fahrudin ef. Džinića i glavnog imama za Njemačku i glavnog vjerskog autoriteta Islamske zajednice Bošnjaka u Zapadnoj Evropi, muftiju, dr. Osmana Kozlića, dužni smo Vas upoznati sa slijedećim:

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je u ovom slučaju postupila u skladu sa važećim normativnim aktima i pravilnicima Islamske zajednice u BiH, Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj (IGBD), odnosno pozitivno-pravnim propisima SR Njemačke. Kao dokaz ćemo priložiti dokument koji smo 19.11.2019. godine u našoj službenoj korespodenciji uputili imamu, predsjedniku džemata, Džematskom i Nadzornom odboru džemata BIG Frankfurt.  Upute i smjernice viših organa (IZBNj) nisu uzete u razmatranje i potpuno su ignorisane, a za to odgovorim smatramo sve aktere koje smo naznačili u dopisu.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj može raditi isključivo prema svojim važećim normativnim aktima i pravilima, sa posebnim naglaskom na poštivanje zakona u SR Njemačkoj. Još jednom skrećemo pažnju imamu i svim džematlijma da učine sve što je u njihovoj moći da se ova situacija prevaziđe, te da sudskim organima i zvaničnim organima Zajednice prepuste konačan sud o spornim pitanjima. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj će ovaj slučaj pratiti i tretirati na svojim organima onako kako to predviđaju njeni normativni akti.

U Wiesbadenu, 27.1.2020. godine

Glavni imam za Njemačku, muftija, dr. Osman ef. Kozlić

Nema komentara.

Upišite komentar