Sastanak imama MIZ Stuttgart sa šefom Odjela za Bošnjačku dijasporu IZ u BiH

Balingen, 13. 01. 2020, šef Odjela za Bošnjačku dijasporu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  prof. Mensur ef. Pašalić sastao se sa džematskim imamima sa područja pokrajine Baden-Württemberg – Medžlisa Islamske zajednice Stuttgart u veoma lijepom ambijentu džamijskih prostorija i ljubaznih domaćina Džemata Balingen. Iako je sastanak u kratkom vremenskom roku sazvan, sastanku su se odazvali imami iz deset džemata i u dužim razgovorima sa Šefom Odjela za Bošnjačku dijasporu ostali su gotovo do pred ponoć.

U svome obraćanju naslovljenom sa: Izazovi, stavovi i perspektive Mensur ef. je iznio aktuelnosti iz Islamske zajednice Bošnjaka Švicarske, Austrije i Italije i zadržao se na području interesovanja za stanje u džematima u pokrajini BW. U sažetku svojih promišljanja, a nakon plodne diskusije učesnika, prof. Pašalić akcentirao je izazove koji stoje pred džematima kao što su: puno jedinstvo, i zu to veća integrisanost lokalnih zajednica – džemata u cjelinu Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj i njena povezanost sa maticom u Domovini; potom, pred nama je započet proces koji valja finalizirati u pogledu unifikacije u radu džemata; te angažman na priznanju islama od strane državnih zajednica. Osim ovoga Šef Odjela podvukao je važnost neimamskog kadra, posebno iz prve generacije koji su utemeljili naše džemate a koji prirodnim slijedom odlaze sa scene, a da im se nismo adekvatno odužili. Istovremeno od imama je zatražio da svojim radom odgoje generaciju budućih džematskih aktivista koji će dostojno naslijediti svoje prethodnike.

U drugom bloku referirao je imam Mirhet ef. Joldić o socijalno-financijskom položaju imama kojom prilikom je kao prilog Pravilniku o radu imama podnio u nacrtnoj formi Pravilnik o nagrađivanju imama i drugim nadoknadama. Imami su kroz svoje učešće u diskusiji, iznesene stavove, ideje i kritike o ovom području‚ neobrađene njive, gdje vladaju neusaglašenosti i samovolja dali vidan doprinos, te je zaključeno da se ovoj tematici posveti zaseban tematski sastanak koji bi se trebao uskoro održati.

I.A.

Nema komentara.

Upišite komentar