Anketa: Fikh muslimanskih manjina

Muslimani u Njemačkoj predstavljaju manjinu koja se suočava sa nizom izazova koji se vežu za šerijatskopravna pitanja. Njihove dileme zahtjevaju poseban pristup kako bi se iznašao odgovor koji je baziran na principima islama koji će im pomoći da usklade svoj život sa normama islama iako žive u nemuslimanskom okruženju. Kako bi došli do saznanja o tome koliko su muslimani upoznati sa fikhom muslimanskih manjina, kao i njihove dileme i problemi sa kojima se susreću prosljeđujemo vam ovu anketu. Kako bi dobili što je moguće veći broj odgovora zamolili bi vas da uzmete učešća u ovoj anketi i da je proslijedite vašim prijateljima. Do ankete dolazite klikom na ovaj link:

https://www.umfrageonline.com/s/cb25ffe

Ovu anketu sprovodi mr. Bilal ef. Hodžić kako bi u svojoj doktorskoj disertaciji potvrdio određene hipoteze i došao do novih saznanja.

Nema komentara.

Upišite komentar