Održana sjednica Sabora IZBNJ

Wiesbaden, 07.02.2019.g. – U Mainzu je 26.01.2019. godine u prostorijama Islamskog kulturnog centra Mainz održana sjednica Sabora IZBNJ kojoj su pored velikog broja sabornika prisustvovali članovi Mešihata i glavni imami. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Sabora IZBNj, Edin Atlagić, a u toku sjednice su u radnoj i konstruktivnoj atmosferi razmatrane i usvojene uobičajene tačke koje su u nadležnosti ovog predstavničkog organa. Razmatran je i usvojen izmedju ostalog finansijski izvještaj za 2017. godinu, dok će izvještaj o radu Mesihata za 2018. godinu biti završno razmatran i usvojen nakon njegovog kompletiranja u odredjenim stavkama.

U daljnjem toku sjednice sabornici su upoznati sa odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o imenovanju dr. Osman ef. Kozlića na dužnost muftije za Zapadnu Evropu, a koji će po funkciji obavljati i dužnost glavnog imama za Njemačku. Mešihat IZBNJ je zadužen da sprovede proceduru upošljavanja i uvođenja u službu muftije/glavnog imama i pripremi svečanu inauguraciju u dogovoru sa Rijasetom IZ-e u BiH. Sabornici su bili saglasni sa prijedlogom da Mešihat u što kraćem roku pripremi prijedlog izmjena i dopuna Statuta krovne organizacije i Izbornih pravila, a u kojima će se definisati status glavnog imama/vjerskog autoriteta IZBNJ u budućem Izvršnom odboru krovne organizacije. Zbog obima dnevnog reda i mnoštva diskusija, jedan dio tačaka dnevnog reda će biti razmatran na narednom zasjedanju.

Na sjednici je takodjer izvršen izbor članova za Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon predstavljanja predloženih kandidata, koje je potvrdila Glavna izborna komisija IZ-e u BiH, sabornici su tajnim glasanjem izabrali Aldina ef. Kusura i Midhata Hajrovića za sabornike u Saboru IZ u BiH ispred izbornog okruga Njemacka.

Aldin (Ibrahim i Mevla) Kusur je rođen u Doboju 1983. godine, a rodom je iz Domislice kod Maglaja. Osnovnu školu je pohađao u Novom Šeheru, Kamp-Lintfortu, Begovom Hanu i završava je u Maglaju. 2002. godine završava Elči Ibrahim – pašinu medresu u Travniku, nakon koje se upisuje na Univerzitet Al-Azhar, Fakultet islamskih i arapskih nauka, na kojem studira do 2004. godine. Potom se upisuje na FIN u Sarajevu i završava ga 2008. godine. U jednom mandatu obnašao je dužnost predsjednika USFIN-a. U MSŠ Maglaj bio je profesor islamske vjeronauke od 2009 – 2011. godine nakon čega preuzima dužnost imama, hatiba i mu‘allima u džematu Hannover. Od maja 2011 biva izabran za Gl. imama sjeverne regije ovu dužnost obnaša i danas. U Donjoj Saksoniji u jednom mandatu je bio član upravnog odbora Šure, dušebrižnik nekoliko godina u zatvoru, član komisije za izradu plana i programa za osnovnu školu, član komisije koja je pregovarala o dušebrižništvu u zatvorima, itd. Aldin Kusur sa svojom hanumom i troje djece živi i radi u Hannoveru.

Midhat (Muharem) Hajrović je rođen 14.07.1965. godine u Novom Pazaru. Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u rodnom gradu a Mašinski fakultet je završio u Sarajevu. U toku 1996-1998 bio je član redakcije Glas islama, glasila IZ-e u Srbiji, a jednu godinu je bio i profesor u Gazi Isa-begovoj medresi u Novom Pazaru. Od 1999. godine sa porodicom živi u Njemačkoj. Od 2001. radi šest godina kao konstruktor laboratorijskih armatura. Nakon toga dobija posao konstruktora medicinskih uređaja u poznatoj njemačkoj firmi Leica gdje i danas radi.  Zbog tri priznata patenta u toj oblasti grad Novi Pazar mu je 2015. godine dodijelio priznanje Plaketa grada. Član je džemata u Darmstadtu i u Mainzu te član IO MIZ Frankfurt gdje obnaša funkciju koordinatora za dijalog i institucionalnu saradnju. Od 2015. zvanični je predstavnik IGBD-a za saradnju sa Uredom za borbu protiv kriminala (Landeskriminalamt) u pokrajini Hessen. Preko 15 godina aktivan je član radne grupe Kršćansko-islamski dijalog u regionu Bergstraße Kreis. Osnivač je Prvog bošnjačkog pozorišta u dijaspori. Sa hanumom i troje djece živi u Einhausenu. Pored bosanskog govori njemački i engleski jezik.

E.A.

Nema komentara.

Upišite komentar