U Karlsruheu održan treći sastanak izvršnog odbora Medžlisa Stuttgart

Nakon prethodno održanog pripremnog sastanka Predsjednika i Sekretara Izvršnog odbora Medžlisa Stuttgart, oko prezentacije Nacrta Statuta MIZ-a i aktuelne problematike na području Medžlisa Stuttgart, uslijedio je sastanak članova Izvršnog odbora koji je održan u prostorijama Džemata Karlsruhe, u subotu, 20. oktobra, 2018. godine u vremenu od 17 do 19 sati.

Na sastanku je Sekretar Medžlisa Amel ef Hadžić dao preglednu video-prezentaciju Nacrta koji je ponuđen od Mešihata na upoznavanje sa njegovim sadržajem, na razradu, i ponudu eventualnih dopuna i izmjena.

Nakon diskusije IO MIZ-a donio je zakljkučke koji se tiču daljnje prezentacije Statuta na predstojećem sastanku imama u Calwu, kao i na Skupštini MIZ-a u decembru ove godine, kako bi se što veći broj sudionika uključio u rad na Nacrtu koji je ocijenjen kao vrlo kvalitetan. Dalje će se tražiti da svaki od džemata koji ulaze u sastav MIZ-a potpišu dokumenat o pristupanju koji predviđa dužnosti, obaveze i zadatke, a ne samo prava džemata. IO predlaže da se izbori za sve nivoe ubuduće održe u istom periodu izborne godine i da mandati budu četvorogodišnji.

Na sastanku je, u tačci posvećenoj vakufima na području IZBNJ govorio Glavni imam Enver ef Pašalić povodom čega se u zaključcima pozdravilo imenovanje po prijedlozima Mešihata i Vakufske direkcije gosp. Ševketa Zukić za Koordinatora za vakufe, podvučeno je da je kroz predavanja i hutbe potrebno vakufima kao ustanovi posvetiti  veću pažnju, kao i brizi da se uzvišeni emanet vakufa ni u kom pogledu ne smije oskrnaviti što posebno vrijedi kod davanja pod najam zgrada, stanova, poslovnih prostora i magacina. Zaključcima je predviđeno da se kod priznanja koja se dodijeljuju u ostvarivanju vakufskih dobara uručuju vakufname a ne zahvalnice kakva je ponegdje uobičajena praksa. Također je zaključeno da se jedna tačka na predstojećem sastanku sa imamima MIZ-a posveti vakufima kao i iskazivanju svesrdne podrške i pomoći od strane džemata u radu Mešihatovoj Komisiji koja će izaći na teren u vezi sa popisom i procjenom vakufskih dobara u džematima na području IZBNJ.

I.A               

Nema komentara.

Upišite komentar