Bajramska čestitka muftije IZBNJ

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog

„I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti“.(Kur*an)

Braćo i sestre,   

Poslanik a.s. je opisao Bajram riječima; : ”Na dan Bajrama, meleki se spuste na Zemlju i dozivaju glasom koji čuju sva stvorenja osim ljudi i džina: ‘O Muhammedov ummete! Požurite u okrilje milosti vašega Gospodara Koji obilato nagrađuje i oprašta grijehe“. A kada se na Bajram okupe u džamijama, Allah kaže melekima: ‘O Moji meleki, znate li kakva je nagrada radniku koji uspješno završi svoj posao?’ Meleki odgovore: ‘Gospodaru naš, njemu kao nagrada pripada plata koju je zaslužio.’ Tada im Allah kaže: ‘Budite svjedoci da je nagrada za njihov namaz, post i ostale ibadete, Moje zadovoljstvo i oprost. O robovi Moji, tražite od Mene, jer, tako Mi Moje veličine i uzvišenosti, nećete danas zatražiti ništa od ahiretske nagrade a da vam neću dati, i nećete zatražiti ništa od dunjalučkih blagodati a da neću biti blagonaklon prema vama. Tako mi Moje veličine i uzvišenosti, pokrit ću vam sramote i neću vas kazniti niti osramotiti. Vratite se kućama oproštenih grijeha, jer, vi ste zadovoljni sa mnom kao Gospodarom i Ja sam sa vama zadovoljan.”

Bajram je potvrđivanje i svjedočenje Allahove vjere i naše nade u Njegovu milost. Bajram predstavlja najljepši vid zahvalnosti Allahu, dž.š., na uputi i upotpunjavanje ibadeta Gospodaru svjetova, koje se ne odvija samo na pukom verbalnom nivou. To je osjećaj sreće, unutrašnjeg zadovoljstva i mira, koji se u javnosti manifestira kroz iskrenu bratsku ljubav i osjećaj pripadnosti vjeri  koja briše sve socijalne i druge razlike među ljudima.

Sa uvjerenjem da su nas ramazanski ibadeti ojačali u dobru i bogobojaznosti,  te ispunili srećoom i zadovoljstvom,  čestitam vam nastupajuće bajramske dane sa željom da ih provedete u radosti sa vojim porodicama i prijateljima.

 Bajram šerif mubarek olsun!

Nema komentara.

Upišite komentar