Posjeta Ministarstvu unutrašnjih poslova SR Njemačke

Frankfurt, 19.12.2017.g. – Dana 18.12.2017.g. u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova SR Njemačke boravili su predsjednik Sabora IZBNj g. Edin Atlagić, sekretar Mešihata IZBNj Mr. Adem Hasanović i Dr. Muhamed Baščelić.

U veoma konstruktivnoj i radnoj atmosferi razgovarali su o daljnjem radu Njemačke islamske konferencije (Deutsche Islam Konferenz), te o temama kojima bi se ovo tijelo moglo u budućnosti baviti. Razgovaralo se i o tekućim projektima koji su proizašli iz DIK, te o mogućim projektima u kojima bi IZBNj mogla igrati značajnu ulogu. Nadalje se razgovaralo o sprovedenim strukturalnim reformama unutar Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj sa posebnim osvrtom na Imame koji djeluju u sastavu IZBNj, te njihovom radu.

Sastanak je ocijenjen jako uspješnim i produktivnim.

Nema komentara.

Upišite komentar