Tedžvid, prva aplikacija za android uređaje na bosanskom jeziku

Početak putovanja ka kur'anskim perivojima započinje učenjem harfova tj. sufare koje mnogi manje ili više veoma brzo savladaju. Nakon što se harfovi nauče otvaraju nam se vrata Kur'ana i ono što je nekada za nas bilo nerazumljivo i nepoznato odjednom postaje smisleno i shvatljivo. Prepoznavajući harfove počinjemo da učimo u Kur'anu povezujući ih jedne sa drugim. Mnogima je cilj, da već kada su naučili arapske harfove, prouče cijeli Kur'an tj. hatmu, a što za nas kojima je arapski jezik stran predstavlja jedan drag izazov povezan sa neopisivim zadovoljstvom. Mnogi oni koji su naučili učiti u Kur'anu u podmaklim godinama govore da im je Kur'an uljepšao život, ispunio ga i dodatno iman osnažio. Naši učenici možda ne shavataju dovoljno koja je to blagodat što su još u djetinjstvu savladali arapski alfabet i što mogu učiti u Kur'anu. Podučavajući učenike u mektebu muallimi nastoje da svaki učenik prije nego napusti mektebske klupe makar jednom kompletira učenje Kur'ana i da ga hatmom kruniše. Međutim, u većini slučajeva se i mektebska nastava za dotične završi sa hatmom tako da tedžvidska pravila često ostanu neobrađena, jer se nauštrb kvantiteta proučenih stranica zanemaruje kvalitet. Muallimima je dobro poznato da primjena tedžvidskih pravila zahtjeva dodatno vrijeme kojeg mnogi nemaju. Imamo i slučajeva da čak i pojedini imami nisu dovoljno upoznati sa tedžvidskim pravilima te zanemaruju određena pravila kao što su ihfa’, dužine, kalkalu, idgame, krupno ili tanko izgovaranje harfa Ra itd.

Imajući u vidu da današnje generacije najviše informacija preuzimaju putem svojih mobilnih uređaja, izrada mobilne aplikacije tedžvidskih pravila za android uređaje kojom bi bila obuhvaćena najvažnija tedžvidska pravila se sama po sebi nametnula. Aplikacija je nastala kao produkt dugogodišnjeg iskustva u procesu podučavanja a ujedno iz želje da se omogući svima onima koji žele da nauče ova pravila, kao i oni koji žele da ih obnove putem svoga mobitela.

U uvodnom dijelu je pojašnjena uloga i značaj tedžvidskih pravila kao i njihove primjene. Ilustracije radi svima nam je dobro poznato da je najpreči da predvodi džemat onaj koji najbolje poznaje pravilno učenje u Kur'anu. Izbornik „pravila“ nas vodi ka tedžvidskim pravilima u kojima su obrađena sljedeća pravila: stajanje prilikom učenja, izgovor riječi Allah, izgovor harfa Ra, kalkala, dužine, pravila vezana za harf nun i tenvin, pravila vezana za harf mim i damir. Aplikacija je zamišljena da ide od lakšeg ka težem, mada se sa izbornika o pravilima može direktno pristupiti određenom pravilu. Aplikacija ne obuhvata sve lekcije niti ih obrađuje detaljno, ali nam daje dobar uvid i predstavlja idealno pomagalo kako bi naše učenje usavršili i shodno tedžvidskim pravilima u Kur'anu učili. Za one koji se žele detaljnije upoznati sa tedžvidskim pravilima preporučujem stručne udžbenike. Ova aplikacija predstavlja verziju 1.0. što znači da se radi o prvoj verziji koju će biti nadograđena shodno feedbacku onih koji budu aplikaciju koristili.

Aplikacija je besplatna i može se preuzeti sa Play Store time što će te u polje za pretragu ukucati „tedzvid“, a sam preoces instalacije je svima dobro poznat. Vaša povratna informacija će pomoći da se ovaj App poboljša i unaprijedi.

Mr. Bilal ef. Hodžić

Nema komentara.

Upišite komentar