Održana sjednica Medžlisa Frankfurt

Nakon godišnjih odmora i završetka ljetnje školske pauze članovi Medžlisa Frankfurt su nastavili sa radom. Opet je BKZ Frankfurt bio domaćin a na dnevnom redu sastanka su se našle dvije tačke, analiza ankete i plan rada tima zaduženog za dijalog i institucionalnu saradnju. Svih trinaest džemata koliko je registrovano na frankfurtskoj oblasti je odgovorilo na anketu koja je sadržavala niz pitanja iz oblasti pravnog statusa, normativnih akata, finansijskog poslovanja, rada odbora, uslova u kojima se odvijaju džematske aktivnosti, položaj imama, otvorenost prema njemačkom društvu, saradnja sa krovnom organizacijom i sl. Iz ponuđenih odgovora se moglo zaključiti da su džematki odbori uložili veliki napor kako bi što vjernije predstavili svoj džemat i dali pravu sliku stanja. Opšta je ocjena da bi stanje u našim džematima trebalo biti mnogo bolje. Ovo se prije svega odnosi na položaj imama, finansijsko stanje u džematu te uvjete u kojima se odvijaju džematske aktivnosti. Nakon diskusije predsjednik medžlisa je ponudio plan rada i strategiju popravljanja stanja i unapređenje rada džemata što je od članova medžlisa jednoglasno prihvaćeno.

U drugom dijelu sastanka izložen je plan rada grupe za dijalog i institucionalnu saradnju. Ponuđena je tzv. mapa puta po kojoj bi pored animiranja džemata trebalo izraditi jedan dokument koji bi sadržavao koncept rada ove grupe. Nužno je ispitati mogućnosti Zajednice, definisati ciljeve te svim učesnicima u dijalogu i institucionalnoj saradnji dati smjernice za njihov budući angažman. Izrada jednog takvog priručnika se očekuje početkom naredne godine.

Sastanku je prisustvovao i Pašo ef. Fetić, muftija Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj koji je u uvodnoj riječi poselamio prisutne te u diskusijama koje su uslijedile nakon prezentacija dao svoj doprinos.

Nema komentara.

Upišite komentar