Džemat Dortmund: Potpisan ugovor za kupovinu zemljišta za izgradnju Islamskog centra

Početak okupljanja muslimana iz nekadašnje Jugoslavije i organiziranja u džemat vezan je za 1982. godinu kad se za ramazan te godine klanjala teravija u stanu rahmetli Salke i Hane Bešić, a teravih imam je bio prof. Ahmed ef. Mašić. Svečanost osnivanja i otvaranja prostorija za potrebe džemata u Bornstr. 111a (260 m2) obavljena je 31. 10. 1982. godine na kojoj je prisustvovao predsjednik Starješinstva IZ rahmetli dr. Ahmed ef. Smajlović. Džemat je registriran na sudu u Dortmundu 20. 12. 1982. godine kao Islamski centar u Dortmundu za muslimane iz Jugoslavije. Prvi predsjednik džematskog odbora bio je Emin Bektić, a prvi imam sa dekretom reisu-l-uleme je Rašid ef. Hubljar. U februaru 1993. god. džemat nastavlja svoj rad i aktivnosti u drugim prostorijama na adresi Herrekestr 1 DO-Eving, a od januara 1996 god. u kupljenoj kući za vakuf (650.000,-DM) na adresi Dernerstr. 94 DO-Eving koja je isplaćena u januaru 2010. god. Bio je to dug put otplaćivanja kredita za kuću, stabiliziranja, jačanja i sazrijevanja džemata.

dortmund

Poslije otplaćivanja ovog vakufa (kuće) javila se ideja o kupovini zemljišta za izgradnju džamije – Islamskog kulturnog centra u Dortmundu. Za realizaciju ove ideje trebalo je takođe vremena, strpljenja i čekanja ostvarenja Božijeg određenja. Na pragu smo ostvarenja početka ideje, a to je kupovina zemljišta za izgradnju džamije – IKC u Dortmundu. Zemljište koje kupujemo, svojom površinom (3.245 m2), mjestom gdje se nalazi (Lindenhorsterstr., DO-Eving), kategorijom zemljišta (Mischgebiet) i cjenom (255.000-€) u potpunosti odgovara našem planu, nijjetu, potrebama i mogućnostima.

Nakon 35 godina postojanja i rada džemata u Dortmundu, ovaj projekat kupovine zemljišta i izgradnje džamije za naš džemat – to je generacijski projekat, vrhunac uspjeha u njegovom sazrijevanju, radu i aktivnostima, drugim riječima ovo je historijski momenat za muslimane u Dortmundu. To su džematlije prepoznale i na vanrednoj skupštini džemata u nedjelju 26. 03. 2017. svojim dolaskom, diskusijom i ponovnom odlukom potvrdili da se ide u taj projekat. U utorak 04. 04. 2017. na zakazanom sastanku (naša inicijativa tog sastanka) sa predstavnicima općinske uprave DO-Eving (načelnikom) je razgovarao ispred džemata Mustafa Ajanović i prema njegovom kazivanju dobili smo pohvale za inicijativu tog sastanka i usmeno obećanje da ne bi trebalo biti problema u vezi gradnje džamije – IKC na tom lokalitetu – zemljištu.

U srijedu 05. 04. 2017. na proširenom sastanku džematskog odbora odlučeno je da se aktivira veći broj džematlija u prikupljanju sredstava za otplatu zemljišta i realizaciji ove prve etape projekta (otplate zemljišta).

 Naš cilj je da kupimo zemljište bez ulaska u kreditiranje od banaka, a to možemo samo sa vašim učešćem i širom pomoći naših džematlija. Akcija kupovine zemljišta ide u pravcu da svako od nas kupi po nekoliko kvadrata zemljišta    (m2= 100,-€), pa čak da u tu akciju kupovine zemljišta uključimo i našu djecu da i oni budu učesnici kupovine zemljišta (vakufa) sa jednim, dva ili pet kvadrata, jer je ovo jedinstvena prilika ulaganja u kupovinu zemljišta za vakuf naše i budućih generacija, a djeci će biti drago kada odrastu pa saznaju da su i oni bili učesnici tog generacijskog projekta (vakufa). Pomozimo našoj djeci da odvoje od svog kindergelda ili kase za učešće u ovom hajir djelu i nemojmo im tu radost uskraćivati. Vakuf je investiranje u budućnost džemata, a to je naše investiranje za Ahiret i nadamo se da smo svi toga duboko svjesni što ćemo pokazati i kroz naš odziv na učešću i davanju svog dobrovoljnog priloga u realizaciji ovog projekta.

Svečano potpisivanje kupoprodajnog ugovora o kupovini zemljišta pred notarom sa prodavcem zemljišta bilo je u četvrtak 27. 04. 2017 god. kada su ispred džemata taj ugovor potpisali predsjednik džematskog odbora hadži Ibrahim Ivojević i podpredsjednik Sead Čokić uz prisustvo imama Omer -ef. Sarajlića zatim Džemala Šabotića i Senada Destanovića. Imajući u vidu  aktivnosti i rad u samoj pripremi ovog kupoprodajnog ugovora mnogo truda, vremena i rada su utrošili sekretar džematskog odbora Mustafa Ajanović i advokat Maksudin Sejdić.

Neizostavna uloga i doprinos pripadaju imamu Omer -ef. Sarajliću koji je u Dortmund došao u februaru 1993. i do danas hizmeti džematu.

Za veoma kratko vrijeme smo prikupili preko 100.000-€ što su dobri pokazatelji i nada da ćemo, ako Bog da, uspjeti da do 31. 07. 2017. godine kad je zadnji rok za isplatu, uspjeti isplatiti cjelokupnu sumu od 255.000-€ i tako se spasiti od bankovnog kredita i zaduženja.

Ko želi da pomogne ovaj projekat kupovine zemljišta za izgradnju džamije – IKC Dortmund svoja sredstva može uplatiti na:

Bankovni podaci za dobrovoljne priloge
Empfänger: Bosnische Gemeinde Dortmund e.V.
IBAN: DE07 4405 0199 0132 1515 39
BIC: DORTDE33XXX
(Spende für Bauvorhaben)

Nema komentara.

Upišite komentar