Seminar zdrave prehrane u džematu Hidaje u Minhenu

Islam obuhvata svaki segment ljudskog života, pa tako i onaj koji se tiče naše ishrane, koja ne predstavlja samo banalnu ljudsku potrebu, nego je od vitalnog značaja za očuvanje i ojačavanje naše duše i tijela. Činjenica je, međutim, da je zdrava ishrana u našim svakodnevnim životima u većini slučajeva zapostavljena, odnosno ne zauzima mjesto koje joj po važnosti pripada. Tim povodom je, u prostorijama džemata Hidaje, 25. i 26. februara održan cjelodnevni seminar zdrave prehrane.

1

Pozvani gosti predavači bili su Zineta Horozović, dipl. inžinjer prehrane i magistrant nutricionizma i Nermina Ljubijankić, dipl. teolog, svršenik El-Azhara.

Dvodnevni seminar, interaktivnog karaktera, imao je dakle za cilj osvještavanje kada je riječ o namirnicama i zdravoj ishrani. “Ovo je potpuno nova i najjednostavnija prirodna prehrana usklađena prema građi tijela, prirodi koja nas okružuje, Kur’anu i hadisu a shodno našim navikama i mogućnostima. Ovom prehranom regulišete krvni pritisak, masnoću u krvi, alergije, kožne probleme, probleme sa stolicom, umor, depresiju, razdražljivost, letargiju, koncentraciju i općenito raspoloženje. Dolazi do općeg poboljšanja zdravlja i regulisanja tjelesne težine” – kazala je Zineta Horozovic.

3

Duševni aspekat seminara bio je zastupljen kroz dva veoma nadahnuta i dobro pripremljena predavanja koje je održala Prof. Nermina Ljubijankić, a jedno je nosilo naslov “Dali nam je Poslanik a.s. uzor u životu”. U njemu je istakla neophodnost slijeđenja i usvajanja stila i načina njegovog življenja, kao garancije uspjeha na oba Svijeta.

Na realizovanoj ideji i uspješnoj koordinaciji programa zahvaljujemo se našoj mualimi Emini Hodžić kao i svim sestrama koje su doprinijele kvalitetno održanom seminaru, koji će svoju primjenu zasigurno naći u mnogim domovima.

“O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.” (7:31.)
Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari umjerenost i da ne budemo od onih koji pretjeruju.

Mirela Velić

2

4

Nema komentara.

Upišite komentar