Dani Rebi'u-l-evvela (piše: Enver ef. Pašalić)

muhammadU danima rođenja Muhammed a.s. osjetimo čežnju mu'minsku za Poslanikom a.s. Muhammede Pejgambere, ti si ruža džennetska, ti si duša mu'minska, u srcu, u kući, u džematu…Rekao je Muhammed a.s.: „Volio bih da se sretnem sa mojom braćom koja su povjerovala u moje poslanstvo, a nisu me vidjeli.“

Božiji poslaniče nismo te vidjeli, al si u našim mislima, dušama i u srcima našim. Suza koju pustimo kada salavat na tebe donosimo, bol u duši koju osjećamo kroz kakva si iskušenja prošao, pa i kad si bio ranjen Poslaniče od mušrika, i kada su ashabi tražili dovu da prokuneš dušmane, mubarek krv je curila niz tijelo mubarek tvoje, ali nisi ih prokleo. Digao si ruke mubarek svoje rekavši: „Ja nisam poslan da proklinjem, već da upućujem! Allahu uputi ovaj moj narod jer ne zna.“ Zato učimo ilahije, ti si ruža džennetska, ti si duša mu'minska, ti si čežnja mu'minska…Zbog tebe, zbog tebe Ahmede, Muhammede moja duša samuje, što te ne vidi, tužna je… Alija r.a. je jedne prilike ušao kod Poslanika i upitao: „O Allahov Poslaniče, koji su znakovi vjernika?“ On mu odgovori: “Šest dobrih stvari: Pravednost je dobra, ali ako je kod vladara ona je još bolja. Darežljivost je dobra, ali ako je kod bogatih još je bolja. Pobožnost je dobra, ali ako je kod uleme još je bolja. Strpljivost je dobra, ali ako je kod siromašnih još je bolja. Kajanje je dobro, ali ako je kod mladih još je bolje. Stid je dobar, ali ako je kod žena još je bolji.“

Muhammed a.s. je rekao:

„Onaj ko uputi nekoga na dobro, im nagradu kao da ga je on uradio.“

Muhammed a.s. je rekao:

„Allah oprašta mojim sljedbenicima ono što im šejtan prišaptava u srca njihova i ono na što budu primorani, dok god ne izvrše ili ne izgovore.“

Na miradžu Muhammede Pejgambere Allaha molio si: „Ummeti, ummeti, moj ummete, moj ummete“. Zato, ti si ruža džennetska, uzdah aška iz srca. U hadisu rekao si, da ne može roditelj ostaviti svome dijetu ništa ljepše od lijepog islamskog odgoja. Zato, djecu odgajajte sa ova tri svojstva: da vole Pejgambera; njegovu porodicu; da uče Kur'an. U predaji je rečeno: „Dijete je ruža koju mirišeš prvih 7 godina. Zatim ta ruža služi tebi do 14 godine, a od 14 do 21 godine zavisi od tebe, da li će ta ruža biti uz tebe ili od tebe.“ Mjesec mevluda je prilika da popravimo svoja stanja kod sebe, u porodici, na radnom mjestu, u komunikaciji s drugima, bez obzira o kojoj se populaciji radilo, i kojoj ideologiji naših komšija. Muhammed a.s. poslat je iz milosti prema svim ljudima. Zahvaljujemo Allahu dž.š. što smo ummeta njegovoga. Očekujući Poslanikov šefaat, s draga srca donosimo na Resula salavat. Esselatu vesselamu alejke ja resulallah, esselatu vesselamu alejke ja habiballah, esselatu vesselamu alejke ja šefiallah. Muhammed a.s. je rekao: „Osvijetlite vaše kuće namazom i učenjem Kur'ana. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an, u njoj je svaki dan sve manje hajra, dobra.“ Učenjem Kur'ana sjetimo se i svojih merhuma, a naročito šehida, i onih vjernika koji su preselili na ahiret, a nema ih se ko sjetiti.

Enver ef. Pašalić

Nema komentara.

Upišite komentar