Džemati i mediji u Njemačkoj (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Mi živimo u doba medijske evolucije. Živimo u vrijeme kada se informacije prenose u djeliću sekunde, kada se vijesti šire enormnom brzinom. Danas su mediji temeljni izvor informacija, znanja, kulture i zabave, bitna sastavnica svakodnevnog života. Nužno je da poznajemo medije kako bi razumjeli današnji svijet.

Izraz mediji se pojavio 1920. godine kojim su se definisala sredstva prenošenja informacija do širokih masa kao što su bili radio i televizija. Mediji mogu biti printani, audio, video, ili multimedijalni. Danas pored radija i televizije zbog svoje raznolikosti i interesantnih informacija koje se mogu naći na njemu, internet predstavlja najvažniji digitalni medij. Internet predstavlja izvor informacija putem kojih ljudi imaju mogućnost da saznaju sve ono što ih zanima na brz i jednostavan način. Takođe on je medij uz čiju pomoć ljudi iz cijelog svijeta komuniciraju i razmjenjuju  različite informacije. Ovaj tekst će se upravo baviti internetom kao i načinu na koji mu naši džemati pristupaju i kako se njime koriste.

Postoji nekoliko načina na koji naši džemati komuniciraju sa svojim članovima kao i načini na koji se predstavljaju u javnosti. Najčešće zastupljeni načini su putem internet prezentacije Homepage ili putem Facebook profila, a rjeđe putem Whatsappa ili drugih grupa. Pregledom stanja prisutnosti naših džemata na svjetskoj internet mreži možemo zaključiti da su naši džemati u dobroj mjeri na internet prostoru predstavljeni ili putem svoje stranice ili putem Facebook profila.

Internet stranice – Homepage

Za svaki džemat je bitno da posjeduje prije svega svoju internet stranicu koja predstavlja ličnu kartu džemata. Često možemo čuti izreku: „Ako te nema na internetu, ne postojiš“. Internet stranica je naša fiksna lokacija gdje nas posjetioci mogu pronaći i upoznati se sa našim džematom prije nego što do njega dođu. Također se upoznaju sa našim aktivnostima, vremenu klanjanja džume namaza, terminima za izvođenje vjeronauke kao i drugim korisnim informacijama.

Analizirajući stanje naših džemata na području Mešihata IZBNJ ustanovljeno je da samo 34. džemata posjeduje internet stranice (Homepage) od kojih su 18. sa aktuelnim informacijama koje se redovno ažuriraju. Sve stranice na području IZBNJ su na bosanskom jeziku osim dvije stranice koje su u potpunosti na njemačkom. Oni džemati koji imaju stranice posjeduju i rubriku za kontakt kao i opis lokacije džemata što je bitno u samom pronalaženju džemata. Pored svega ovoga imamo džemata čije stranice nisu dinamične, gdje su podaci zastarjeli tako da slučajni posjetilac ima osjećaj da se u dotičnom džematu ništa novo ne dešava što posjetioca ujedno  ne motiviše da ponovo posjeti tu stranicu. Ako želimo da naša stranica bude posjećena moramo obratiti pažnju na njen dizajn i sadržaj koji nudimo. Informacije trebaju redovno da se osvježavaju i da se ubacuju novi sadržaji.

Svaka naša stranica mora sadržavati sljedeće informacije: O džematu, njegovom historijatu, lokaciji kao i način kontaktiranja.  Zatim tu treba da budu informacije o namaskim vremenima, džumi-namazu, bajramima, teraviji, kao i informacije o izvođenju mektebske nastave. Nije nužno da se svaka informacija ili dešavanje u džematu objavi na internetu. Samo one informacije koje su provjerene, autentične i koje neće škoditi imidžu džemata mogu se objaviti. Pregledajući stranice naših džemata mogu se uočiti i informacije koje ne bi trebalo objavljivati kao što su interne prepiske sa određenim institucijama, zatim stanje na računima, kao i izvještaji finansijskih komisija.

Moderiranje internet stranice je veoma odgovorna i zahtjevna obaveza koja iziskuje stručnost kao i osjećaj za vrijeme i prostor u kojem se nalazimo. Džemati bi trebali da imaju jednu ili više osoba zadužene za medijsko predstavljanje. Ovo je idealna šansa da se mlađi članovi naših džemata uključe u krerianje i moderiranje internet stranica koje samo uz adekvatnu koordinaciju više članova mogu na najbolji način da predstave svoj džemat.  

Facebook

Shodno analizi koju sam sproveo primjetna je tendencija da mnogi džemati zanemaruju Homepage i da se sve više okreću Facebooku. Od 76 naših džemat 58. posjeduju svoj Facebook profil gdje su informacije uglavnom aktuelne. Facebook se koristi kao kanal komunikacije sa džematlijama gdje se plasiraju obavještenja, informacije, kao što se bilježe značajni događaji u našim džematima. Moderiranje Facebook profilom ne zahtjeva preveliku stručnost i jednostavno ga je koristiti. Zbog velikog broja članova jednog određenog profila kao i zbog mogućnosti da se na Facebooku mogu objavljivati informacije od svih članova nužno je uvesti određena ograničenja kao i kontrolu objavljenog materijala. U ovom slučaju kao i u slučaju Homepage veoma bitnu ulogu igra imam koji kao službeno vjersko lice ima dužnost da filtrira sadržaje koji se postavljaju na Facebook i na Homepage.

Kao sistem komuniciranja sa džematom Facebook igra veliku ulogu, međutim problem kod Facebooka je što ne postoji sistem klasificiranja informacija niti njihova kategorizacija tako da Facebook igra ulogu protočnog bojlera kroz kojeg informacije protiču i njihov karakter je prolazan. Na internet stranicama treba da se nalaze oni materijali koju imaju trajnu vrijednost i koje vrijedi sačuvati za buduće generacije. Sav digitalni materijal bi trebao da se pohrani na tvrde diskove, jer taj materijal predstavlja bitan dio historije svakog džemata koji se može koristiti za izradu monografije džemata.

Mobilne korisničke grupe

Zahvaljujući razvoju tehnologije i sve većoj upotrebi pametnih telefona primjetna je i tendencija korištenja mobilnih korisničkih grupa. Imajući na umu da ima i onih koji ne žele biti na Facebooku i koji ne žele da prate dešavanja na taj način kao veoma učinkovita alternativa su svakako Whatsapp ili Viber grupe, ili za one još tehnički stručnije vlastite aplikacije kojima se informišu džematlije o predstojećim terminima i dešavanjima u džematu. I za ovaj segment rada je potrebno imati odgovarajuću osobu koja će preuzeti ovu vrstu komunikacije. Mediji su za nas jedan veliki izazov, ali u tom izazovu moramo vidjeti našu šansu da dopremo do naših džematlija, jer se spomenuti mediji mogu koristiti ne samo kao sredstva informisanja nego kao i sredstva obrazovanja.

Opšti zaključak je da su džemati u Njemačkoj svjesni važnosti, uloge i značaja medija, ali da često zbog pomanjakanja entuzijazma, stručnih osoba, vremena, a ponekad i ljenosti zanemare medije. Kako se ne bi ovo dešavalo svaki džemat mora osnovati svoju medijsku grupu koja će biti zadužena da predstavlja svoj džemat na medijskom nebu. IZBNJ je veoma dobro shvatila ulogu i značaj medija uposlivši osobu koja moderira Homepage i čije stranice mogu biti urnek i ostalim džematima.

Mr. Bilal ef. Hodžić

Nema komentara.

Upišite komentar