Akcija Mešihata IZBNJ: Zekat i Sadekatul fitr

Poštovani vjernici i vjernice, i ove godine Islamska Zajednica Bošnjaka u Njemačkoj u saradnji sa Rijasetom IZ u BiH sprovodi akciju prikupljanja sredstava Zekata i Sadekatul fitra. Rijaset Islamske zajednice BiH već decenijama vodi akcije prikupljanja ovih sredstava za one kategorije korisnika kojima su ta sredstva najpotrebnija. Novac od Zekata i Sadekatul fitra transparentno se troši  i svake godine podnosi se izvještaj o tome koliko je pojedina kategorija korisnika dobila, prema kategorijama koje su spomenute u Kur'anu.

Od prikupljenih sredstava finansiraju se ove kategorije korisnika Zekata i Sadekatul fitra:

•    Medrese, fakulteti i druge ustanove koje brinu o odgoju i obrazovanju, kao i svi drugi troškovi koji su vezani za izdržavanje onih studenata, koji nemaju sredstava da plate svoje školovanje.

•    Javne kuhinje, kojih u BiH ima u svakom većem gradu, a koje se brinu o onim kategorijama nevoljnih koji nemaju osnovne potrebe za život, kao što je hrana.

•    Domovi za nezbrinutu djecu, koja su posljedicama rata ostala bez jednog ili oba roditelja, a koja se pomažu u njihovoj ishrani i drugim potrebama, kao što je školovanje i druge potrebe koje su im neophodne za normalan život.

•    Ispomoć povratnicima, koji se vraćaju na svoja prijeratna ognjišta. Ovoj populaciji se u vidu prehrambenih artikala pomaže kako bi što  lakše podnijeli životna iskušenja kojima su izloženi, zatim stipendije siromašnim učenicima i studentima.

•    Ulaganje u izdavačku djelatnost, unapređenje mektebske nastave, odgoj i vjerskoprosvjetne aktivnosti pripadnika islama.

•    Pomaganje siromašnih, bolesnih, za liječenje kao i pomoć pri rješavanju socijalnog statusa našeg čovjeka.

 

Sadekatul fitr je obaveza svakom muslimanu i muslimanki da ga daju do kraja mjeseca ramazana.
Ove godine Sadekatul fitr za Njemačku iznosi 10 €,  15 €  ili 20 € po osobi (zavisno od materijalnih mogućnosti davaoca), bilo da se radi o odraslom ili dijetetu.

Zato vas pozivamo da na vrijeme ispunite obavezu davanja Sadekatul fitra, kako bi stigla onima kojima je najpotrebnija.

Zekat je izdvajanje određenog dijela imovine od onih muslimana i muslimanki koji posjeduju imetak u visini nisaba (iznosu novca na koji je potrebno dati zekat), i to 2,5 %.

Nisab za ovu godinu, prema proračunu Rijaseta IZBiH iznosi  3769,- €, tako su svaki musliman i muslimanka koji su tokom godine posjedovali ovaj imetak dužni dati zekat, i to 2,5 %. Kada se obračuna visina Nisaba od 3769,- € i odbije procenat  2,5 %, dobijemo najmanji iznos na koji se treba uplatiti na ime zekata: 94,- €.

Zato vas pozivamo da svoje uplate Zekata i Sadekatul fitra usmjerite na Islamsku Zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj i time pomognete projekte koji su vezani za one kategorije korisnika kome i pripadaju ta sredstva. Uplatom kroz Islamsku zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj vi pomažete razvoju islama na ovim prostorima, kao i našoj domovini i njezinim korisnicima ovih sredstava.

Svoje uplate možete izvršiti u vašim džematima, ili ako u vašem mjestu nema džemata, možete to učiniti direktno na račun Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, sa naznakom Zekat i Sadekatu-l- fitr.

IGBD e.V.

Kto: 760 103 127

BLZ: 350 50 000

Sparkasse Duisburg

Uz iskrene selame

Vaš Mešihat IZBNJ

Nema komentara.

Upišite komentar