Dvije epopeje demokratije i čitanje Kanta iz sadašnje Evrope (piše: Dr. Muhamed Baščelić)

kPrenosimo tekst dr. Muhameda Baščelića objavljen u IIN Preporod pod naslovom “Dvije epopeje demokratije i čitanje Kanta iz sadašnje Evrope”. Dr. Baščelić je 2014. godine doktorirao na Univerzitetu „Eberhard Karls“ u Tubingenu u Njemačkoj, a 2015. godine je objavio knjigu pod naslovom „Islam u evropskom procesu ujedinjenja“ u kojoj istražuje ulogu Islama u Evropi. Kompletan tekst možete preuzeti ovdje.

Nema komentara.

Upišite komentar