Društvena igra “Put do Kabe”

Pobjednik je ko prvi stigne do Kabe Prije više od dvije godine rodila se ideja da se napravi prva društvena igra na bosanskom jeziku uz koju će naša djeca i odrasli da uče o islamu. Cilj ovoga projekta je da djeca sa svojim roditeljima i vršnjacima uz igru uče osnovne sadržaje islamske vjeronauke, a ujedno se i zabavljaju. Sjećate li se vremena kada su se igrale društvene igre u krugu porodice ... Više... →

Anketa: Fikh muslimanskih manjina

Muslimani u Njemačkoj predstavljaju manjinu koja se suočava sa nizom izazova koji se vežu za šerijatskopravna pitanja. Njihove dileme zahtjevaju poseban pristup kako bi se iznašao odgovor koji je baziran na principima islama koji će im pomoći da usklade svoj život sa normama islama iako žive u nemuslimanskom okruženju. Kako bi došli do saznanja o tome koliko su muslimani upoznati sa fikhom ... Više... →

Islamska vjeronauka u njemačkim državnim školama (piše: mr. Bilal Hodžić)

Obrazovanje je jedan od ključnih faktora društvenog sudjelovanja muslimana u Njemačkoj koji ima značajnu ulogu u formuliranju i modeliranju identiteta muslimana u Evropi. U Njemačkoj više od 54.000 učenika u više od 800 škola trenutno pohađa islamsku vjeronauku. U školskoj 2015/16. godini, kako navodi Konferencija ministara kulture bilo je više od 42.000 učenika. Pored toga, oko 800 studenata ... Više... →

Tedžvid, prva aplikacija za android uređaje na bosanskom jeziku

Početak putovanja ka kur'anskim perivojima započinje učenjem harfova tj. sufare koje mnogi manje ili više veoma brzo savladaju. Nakon što se harfovi nauče otvaraju nam se vrata Kur'ana i ono što je nekada za nas bilo nerazumljivo i nepoznato odjednom postaje smisleno i shvatljivo. Prepoznavajući harfove počinjemo da učimo u Kur'anu povezujući ih jedne sa drugim. Mnogima je cilj, da već ... Više... →

Maternji jezik je dio identiteta, tolerancije i razumijevanja, bogatstvo koje trebamo sačuvati

U nedjelju, 19.02.2017. godine u Stuttgartu je održan sastanak rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH na kome su analizirane aktivnosti Saveza i dopunskih škola BiH u zadnjih pola godine i plan aktivnosti u narednom periodu. Prvi dio sastanka kome su prisustvovali predstavnici dopunskih škola BiH iz Reutlingena, Rottenburga, Ludwigsburga, Ostalba, Rosenheima, Minhena, Stuttgarta, Geretzrieda, ... Više... →