Mevlud – rođenje Muhameda a.s.

Muslimani u cijelom svijetu prigodnim programima obilježit će dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ... Više... →

Pravo muslimana u Njemačkoj na udruživanje i vjerske slobode (piše: mr. Bilal Hodžić)

U Europskoj uniji preovladavaju tri modela koji uređuju odnos crkve i države: model državne crkve (Engleska, Danska, Finska), takozvana “stroga” odvojenost crkve od ... Više... →

Hodžinski hljeb (piše: mr. Bilal Hodžić)

Šta znači biti dobar imam? Da li postoji neko mjerilo, norme i obrasci? Zašto džematlije u imamima žele da vide personifikaciju ashaba i tabi'ina koji su bili istinski zahidi ... Više... →

Dometi mektebske pouke (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Sa početkom školske godine započinje i nova mektebska godina. Mnogi imami taj početak doživljavaju veoma stresno, jer proces podučavanja nije nimalo jednostavan uzevši u obzir ... Više... →

Imam – čovjek (piše: Asim ef. Jelovac)

Savjetovati imama i objašnjavati mu kako se treba ponašati u moralno- etičkom smislu je u najmanju ruku neprimjereno. Kao kad bi zidaru govorio kako da koristi liver, kao kad ... Više... →

Ramazan toplih srca

„Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene!“ (Kur'an, El-Hadid, 16.) Ramazan je od Allaha darovano pravo vrijeme i poklonjena ... Više... →

Položaj vjerskih zajednica u pravu Evropske unije

Evropska unija i njene institucije su permanentna medijska tema pa je potreba o boljem informisanju pripadnika vjerskih zajednica o procesima pravne integracije itakako važna. Vjerske ... Više... →

Od islamofobije do dehumanizacije (piše: Hikmet Karčić)

Analizirajući govore u Skupštini Republike Srpske u ratnom periodu može se zaključiti da su dva razloga za počinjeni genocid nad Bošnjacima: većinsko muslimansko stanovništvo ... Više... →

Osvrt na seminar o dijalogu (Rifat Halilović)

Ima li u islamu nasilja? Mogu li islam i zapad zajedno? Položaj žene u islamu?  Samo su neka od pitanja koja se sve češće postavljaju muslimanima u Njemačkoj. U traženju adekvatnog ... Više... →

Islamofobija: iskustvo muslimana u Njemačkoj (piše: Dr. Fikret Arnaut)

Tekst predstavlja izlaganje dr. Fikreta ef. Arnauta, imama džemata “Sabur” iz Minhena na tribini Dr. Sulejman Mašović u Zagrebu. Zahvaljujem se organizatorima ovoga ... Više... →

Kako tzv. „dekan odsjeka Islamske theologije“ udara na islamsko učenje i prijeti muslimanima (piše: Dr. Fikret Arnaut)

MEDINSKO NASLJEĐE U popularnom njemačkom dnevnom listu Süddeutsche Zeitung, od 6.12.2015 g. objavljen je članak autora Abdul-Hakima Ourghi, koji je predstavljen rukovodiocem Islamske ... Više... →

Veza terorizma sa religijom (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Nedavni događaji u Parizu koji su okvalifikovani kao djelo islamskog terorizma u kojem je život izgubilo preko 120 ljudi i povrijeđeno na stotine drugih nanovo je iniciralo rasprave, ... Više... →

Obećana zemlja (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Ovih dana smo zapljusnuti slikama hiljade muhadžira koji su krenuli na put hidžre gonjeni ratnim dešavanjima, siromaštvom i neizvjesnom egzistencijom u potrazi za boljim, pravednijim ... Više... →

Bošnjaštvo i Islamska zajednica Bošnjaka u zapadnoj dijaspori (piše: dr. Dževad Hodžić)

Već od šezdesetih godina 20. stoljeća veliki broj Bošnjaka živi i radi u zapadnoevropskim zemljama, Sjevernoj Americi i Australiji. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu ovaj ... Više... →

Uloga i značaj timskog rada u aktivnostima naših džemata (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Allahov Poslanik a.s., je rekao: „Allahova ruka (pomoć) je sa džematom (zajednicom/timom), a onaj ko se odvoji (od zajednice) odvojio se u vatru.“ (Sunen Et-Tirmizi) Svaki naš ... Više... →

Izbori u Bosni i Hercegovini, pa šta!?

Wiesbaden, 06.06.2014 – Svega nekoliko dana preostalo je do početka Svjetskog Prvenstva u Brazilu. Nastup naše reprezentacije svi željno isčekujemo i svi se tome radujemo. ... Više... →

Sabornik i njegova uloga u IZ (piše: Bilal ef. Hodžić)

Sabor je najviši i najznačajniji organ u IZ. Kako bi sabor mogao funkcionisati potrebno ga je konstituirati putem određenih organa predviđenih statutom. Jedan veoma bitan elemenat ... Više... →

Majka Srebrenice (Recital)

Potresno gledam u dubinu oka njenog, i ugledah svu tugu svijeta. njeno je lice, roman Srebrenice, nikad do kraja ispisan. I dok suze teku i ruka drhti nova strana se piše.Majka Srebrenice, tuga, ... Više... →