Mevlud – rođenje Muhameda a.s.

Muslimani u cijelom svijetu prigodnim programima obilježit će dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ili 20. aprila 570 godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. Pored poslaničke uloge, za muslimane on je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji povijesno svjedočanstvo. ... Više... →

Pravo muslimana u Njemačkoj na udruživanje i vjerske slobode (piše: mr. Bilal Hodžić)

U Europskoj uniji preovladavaju tri modela koji uređuju odnos crkve i države: model državne crkve (Engleska, Danska, Finska), takozvana “stroga” odvojenost crkve od države (Francuska, Nizozemska, Irska) i takozvana “odvojenost-saradnja” (Njemačka, Belgija, Austrija, Španjolska, Italija…). Njemački Osnovni zakon (Grundgesetz, skraćeno GG) koji je usvojen 1949. godine, ... Više... →

Hodžinski hljeb (piše: mr. Bilal Hodžić)

Šta znači biti dobar imam? Da li postoji neko mjerilo, norme i obrasci? Zašto džematlije u imamima žele da vide personifikaciju ashaba i tabi'ina koji su bili istinski zahidi i koji od dunjaluka nisu tražili ništa osim onoliko koliko je potrebno putniku za put? Zašto je uvriježeno u svijesti naših džematlija da imamu ne treba previše materijalnih sredstava i da imam mora biti isključivo ... Više... →

Dometi mektebske pouke (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Sa početkom školske godine započinje i nova mektebska godina. Mnogi imami taj početak doživljavaju veoma stresno, jer proces podučavanja nije nimalo jednostavan uzevši u obzir da su imami često prisiljeni da inoviraju pristup pouci počevši od upisa (koji samo kod nas traje čitavu godinu dana), do mektebskog gradiva, lekcija, udžbenika, čestih odmora i dr. Pitanje koje se postavlja pred ... Više... →

Imam – čovjek (piše: Asim ef. Jelovac)

Savjetovati imama i objašnjavati mu kako se treba ponašati u moralno- etičkom smislu je u najmanju ruku neprimjereno. Kao kad bi zidaru govorio kako da koristi liver, kao kad bi informatičaru govorio kako da instalira ili obriše najobičniju aplikaciju.To bi bilo ustavri miješati se imamu u posao. Od njega se očekuje da bude onaj koji će u svakom momentu biti spreman da pripomogne, razveseli, ... Više... →

Ramazan toplih srca

„Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene!“ (Kur'an, El-Hadid, 16.) Ramazan je od Allaha darovano pravo vrijeme i poklonjena najbolja prilika za smekšati naša srca koja takvim postaju stalno prisutnom i povećanom sviješću o Bogu i kroz ibadete spominjanjem Njegovog imena kao i sviješću o Njegovoj sveprisutnosti koja je u naročitom ... Više... →

Položaj vjerskih zajednica u pravu Evropske unije

Evropska unija i njene institucije su permanentna medijska tema pa je potreba o boljem informisanju pripadnika vjerskih zajednica o procesima pravne integracije itakako važna. Vjerske zajednice su dio evropskog civilnog društva i svi društveni procesi su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa individualnim i kolektivnim pravima pripadnika vjerskih zajednica. U tom smislu važno je istaći da se vjerskim ... Više... →

Od islamofobije do dehumanizacije (piše: Hikmet Karčić)

Analizirajući govore u Skupštini Republike Srpske u ratnom periodu može se zaključiti da su dva razloga za počinjeni genocid nad Bošnjacima: većinsko muslimansko stanovništvo u Bosni i Hercegovini i islamofobija, odnosno anti-muslimanska ideologija. U skupštini se mnogo razgovaralo o natalitetu muslimana. Radovan Karadžić u julu 1992. godine veoma jasno kaže: “Mi dobro znamo, gdje dođe ... Više... →

Osvrt na seminar o dijalogu (Rifat Halilović)

Ima li u islamu nasilja? Mogu li islam i zapad zajedno? Položaj žene u islamu?  Samo su neka od pitanja koja se sve češće postavljaju muslimanima u Njemačkoj. U traženju adekvatnog odgovora na ova i slična pitanja, Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj  organizovala je u Frankfurtu na Maini edukativni seminar za učesnike u interreligioznom i društvenom dijalogu od 30.04. do 01.05. Konačno ... Više... →

Islamofobija: iskustvo muslimana u Njemačkoj (piše: Dr. Fikret Arnaut)

Tekst predstavlja izlaganje dr. Fikreta ef. Arnauta, imama džemata “Sabur” iz Minhena na tribini Dr. Sulejman Mašović u Zagrebu. Zahvaljujem se organizatorima ovoga impozantnog i veličanstvenog skupa, tribine dr. Sulejman Mašović, što su me počastili da učestvujem na istoj. Dolazim iz susjedne evropske zemlje SR Njemačke u kojoj djelujem kao imam u islamskoj zajednici već punih ... Više... →