Izet-ef. Bibić: Vanjski faktor, kakav god on bio, ne može nam uskratiti taj osjećaj bajrama.

Izet-ef. Bibić: Da li je drugačiji stav udar na prijašnju ulemu?

Kritika kao vid neslaganja s nečijim mišljenjem je prirodna pojava i nešto sasvim legitimno i uobičajeno. Kod nas muslimana nakon Poslanika s.a.w.s ne postoje bezgriješne osobe. Dakle, svaka osoba je sklona grešci bez obzira na jačinu njena znanja. Naravno neko više griješi neko manje shodno svome znanju, ali smatrati neku osobu da je bezgriješna te da u stvarima vjere odnosno ocjenjivanja ... Više... →

Mevlud – rođenje Muhameda a.s.

Muslimani u cijelom svijetu prigodnim programima obilježit će dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ili 20. aprila 570 godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. Pored poslaničke uloge, za muslimane on je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji povijesno svjedočanstvo. ... Više... →

Pravo muslimana u Njemačkoj na udruživanje i vjerske slobode (piše: mr. Bilal Hodžić)

U Europskoj uniji preovladavaju tri modela koji uređuju odnos crkve i države: model državne crkve (Engleska, Danska, Finska), takozvana “stroga” odvojenost crkve od države (Francuska, Nizozemska, Irska) i takozvana “odvojenost-saradnja” (Njemačka, Belgija, Austrija, Španjolska, Italija…). Njemački Osnovni zakon (Grundgesetz, skraćeno GG) koji je usvojen 1949. godine, ... Više... →

Hodžinski hljeb (piše: mr. Bilal Hodžić)

Šta znači biti dobar imam? Da li postoji neko mjerilo, norme i obrasci? Zašto džematlije u imamima žele da vide personifikaciju ashaba i tabi'ina koji su bili istinski zahidi i koji od dunjaluka nisu tražili ništa osim onoliko koliko je potrebno putniku za put? Zašto je uvriježeno u svijesti naših džematlija da imamu ne treba previše materijalnih sredstava i da imam mora biti isključivo ... Više... →

Dometi mektebske pouke (piše: mr. Bilal ef. Hodžić)

Sa početkom školske godine započinje i nova mektebska godina. Mnogi imami taj početak doživljavaju veoma stresno, jer proces podučavanja nije nimalo jednostavan uzevši u obzir da su imami često prisiljeni da inoviraju pristup pouci počevši od upisa (koji samo kod nas traje čitavu godinu dana), do mektebskog gradiva, lekcija, udžbenika, čestih odmora i dr. Pitanje koje se postavlja pred ... Više... →

Imam – čovjek (piše: Asim ef. Jelovac)

Savjetovati imama i objašnjavati mu kako se treba ponašati u moralno- etičkom smislu je u najmanju ruku neprimjereno. Kao kad bi zidaru govorio kako da koristi liver, kao kad bi informatičaru govorio kako da instalira ili obriše najobičniju aplikaciju.To bi bilo ustavri miješati se imamu u posao. Od njega se očekuje da bude onaj koji će u svakom momentu biti spreman da pripomogne, razveseli, ... Više... →

Položaj vjerskih zajednica u pravu Evropske unije

Evropska unija i njene institucije su permanentna medijska tema pa je potreba o boljem informisanju pripadnika vjerskih zajednica o procesima pravne integracije itakako važna. Vjerske zajednice su dio evropskog civilnog društva i svi društveni procesi su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa individualnim i kolektivnim pravima pripadnika vjerskih zajednica. U tom smislu važno je istaći da se vjerskim ... Više... →

Od islamofobije do dehumanizacije (piše: Hikmet Karčić)

Analizirajući govore u Skupštini Republike Srpske u ratnom periodu može se zaključiti da su dva razloga za počinjeni genocid nad Bošnjacima: većinsko muslimansko stanovništvo u Bosni i Hercegovini i islamofobija, odnosno anti-muslimanska ideologija. U skupštini se mnogo razgovaralo o natalitetu muslimana. Radovan Karadžić u julu 1992. godine veoma jasno kaže: “Mi dobro znamo, gdje dođe ... Više... →

Osvrt na seminar o dijalogu (Rifat Halilović)

Ima li u islamu nasilja? Mogu li islam i zapad zajedno? Položaj žene u islamu?  Samo su neka od pitanja koja se sve češće postavljaju muslimanima u Njemačkoj. U traženju adekvatnog odgovora na ova i slična pitanja, Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj  organizovala je u Frankfurtu na Maini edukativni seminar za učesnike u interreligioznom i društvenom dijalogu od 30.04. do 01.05. Konačno ... Više... →

Islamofobija: iskustvo muslimana u Njemačkoj (piše: Dr. Fikret Arnaut)

Tekst predstavlja izlaganje dr. Fikreta ef. Arnauta, imama džemata “Sabur” iz Minhena na tribini Dr. Sulejman Mašović u Zagrebu. Zahvaljujem se organizatorima ovoga impozantnog i veličanstvenog skupa, tribine dr. Sulejman Mašović, što su me počastili da učestvujem na istoj. Dolazim iz susjedne evropske zemlje SR Njemačke u kojoj djelujem kao imam u islamskoj zajednici već punih ... Više... →